เว็บไซต์รวบรวมข่าวสารและความรู้เกี่ยวกับ  Google Apps for Education

Google For Education คืออะไร ?

 
           Google Apps For Education หรือ Google Apps สำหรับการศึกษา คือ ชุดของฟรีอีเมลล์จาก Google และเครื่องมือต่างๆ เป็นแบบระบบเปิดในการทำงานร่วมกัน  เปิดกว้างสำหรับท่านอาจารย์ นักเรียน นิสิตและนักศึกษาภายในมหาวิทยาลัยมหาสารคาม  ตัวอย่างเครื่องมือที่เป็นที่นิยมใช้ที่ท่านรู้จักดี เช่น อีเมล (G mail), เอกสาร (Docs), ปฏิทิน (Calendar) ,ไดรว์ (Drive) พี้นที่ในการจัดเก็บข้อมูล, (Site) พิ้นที่ในการจัดการสร้างเว็บไซต์ของตัวเอง และ (Classroom) ระบบการเรียนการสอนออนไลน์ เป็นต้น ซึ่งเครื่องมือทั้งหลายเหล่านี้จะใช้สำหรับในการเรียนการศึกษาและใช้ในชีวิตประจำวันของเรา บริการดีๆ จาก Google ที่ให้เราได้ใช้งานทำให้ทุกคนสามารถทำงานร่วมกันได้ทุกเวลาไม่ว่าจะผ่านอุปกรณ์ประเภทใด